изменчивост

изменчивост
същ. - променчивост, непостоянство, неустановеност, колебливост, несигурност, неопределеност, непоследователност, подвижност
същ. - каприз, фантазия, своенравие, своеобразие

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • непоследователност — същ. променчивост, изменчивост, непостоянство, колебание същ. нелогичност, несвързаност, разпокъсаност същ. своеволие, прищявка, каприз …   Български синонимен речник

  • непостоянство — същ. променчивост, променливост, изменчивост, непоследователност, неустойчивост, колебливост, несигурност същ. безхарактерност, безпринципност, каприз, своенравие същ. нерешителност, колебание, неустановеност, неопределеност същ. капризност същ.… …   Български синонимен речник

  • неустойчивост — същ. слабост, нестабилност, неиздръжливост, лабилност същ. колебливост, непостоянство, изменчивост, неустановеност, променчивост, податливост …   Български синонимен речник

  • подвижност — същ. пъргавина, пъргавост, леко подвижност, живост същ. променчивост, изменчивост същ. гъвкавост, еластичност същ. бързина, сръчност, ловкост същ. многостранност …   Български синонимен речник

  • превратност — същ. смяна, промяна, обрат, поврат, завой същ. променливост, непостоянство, изменчивост същ. колебливост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”